Kontakt
Aktuální projekty

Aktuální projekty

Autobusová zastávka Riegrova v Novém Jičíně

Autobusová zastávka na ul. Riegrova

V průběhu měsíce dubna by měla být zahájena výstavba nové autobusové zastávky včetně autobusového zálivu a zastávkového přístřešku na ulici Riegrova ve směru na ulici Hřbitovní. Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun bez DPH, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u […]

Oprava lávky Za Potokem v Loučce

Lávka Za Potokem v Loučce brzy dozná změn. Z důvodu dlouhodobě špatného technického stavu dojde k její úplné demolici. Starou lávku nahradí nová lávka včetně navazujících úseků komunikace pro pěší. Termín zahájení prací je stanoven na 15. dubna, nová lávka by pak měla být hotová v půlce srpna. Vysoutěžená cena lávky činí 1,6 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je […]

Parkoviště na ulici Dlouhá

V srpnu 2024 město plánuje zahájit stavbu parkoviště na ul. Dlouhá, které je dalším ze záměrů vycházejících z koncepce statické dopravy zpracované městem a firmou UDIMO spol. s.r.o. Stavbou vznikne 16 podélných parkovacích stání ve svahu na ulici Dlouhá u kruhového objezdu spojujícího ulice Palackého a B. Martinů. Stavba by měla trvat 3 měsíce od […]

Parkoviště Vančurova nad Obvodním oddělení Policie ČR

Parkoviště Vančurova

Parkoviště na ulici Vančurova (podélná stání)

Parkovací místa Vančurova

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu v Novém Jičíně

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu

V červnu 2024 město plánuje zahájit stavbu spojenou s úpravou křižovatky ulic Divadelní a Purkyňova. Dojde zde k výstavbě 20 kolmých parkovacích stání, vybudování chodníku a stezky pro chodce a cyklisty. Stavební práce provede firma SEMITA-DS s.r.o a budou trvat zhruba 5 měsíců. O případných odstávkách a omezeních budou občané průběžně informováni. Předpokládané náklady akce: […]

Připravované projekty

Připravované projekty v našem městě

Příprava dalších parkovišť na území města

Město plánuje rozšiřovat a opravovat plochy pro parkování osobních aut.

Parkoviště na ulici Hřbitovní

Parkoviště na ulici Hřbitovní

Obsahem záměru je výstavba nového parkoviště včetně odvodnění a dopravně-technického řešení dané lokality umístěného na pozemku p. č. 277/65 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Realizace: 2025

Nová tělocvična pro ZŠ Tyršova

Město plánuje novou tělocvičnu pro ZŠ Tyršova. Novojičínští architekti z firmy MOAD architekti s.r.o. zpracovali v roce 2024 pro město studii, jejímž cílem bylo navrhnout umístění nové tělocvičny na pozemky školy a napojit ji funkčně a hospodárně do stávajících provozů. Architekti se ve studii zaměřili na vytvoření bezpečného a komfortního prostoru pro děti v areálu […]

Hřiště u ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně

Revitalizace školního hřiště – ZŠ Komenského 66

Předmětem záměru je revitalizace venkovního víceúčelového sportoviště, kde nově vznikne hřiště pro míčové hry, běžecký ovál se sektory, doskočiště a workoutové hřiště. V rámci obnovy sportovního areálu bude vybudováno oplocení, umělé osvětlení, dále bude dodán mobiliář a sportovní vybavení, rovněž budou provedeny drobné terénní úpravy a úpravy zpevněných přístupových ploch a osazeny zasakovací jímky pro […]

Rekonstrukce venkovního bazénu

Město plánuje rekonstrukci venkovního plaveckého bazénu včetně rekonstrukce tobogánu a dojezdové vany. Opraveny budou také 2 vířivky, dětské brouzdaliště, sprchy a oplachy nohou. Dojde k úpravě technologických částí bazénu a obnově mobiliáře a osvětlení. Předpokládané náklady: 49,5 mil. Kč bez DPH

Bytový dům Trlicova

Rekonstrukce bytových domů města

Revitalizace bytového domu Hřbitovní 1655/44, Nový Jičín Součástí revitalizace bytového domu bude celkové zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V nedávné době byla v objektu provedena výměna oken za nova plastová, tyto budou ponechána. Dle posouzení na místě stavby jsou nosné konstrukce v dobrém technickém stavu a nebude do nich nikterak zasahováno. Revitalizace bytového domu Trlicova 1587/59, […]

Realizované projekty

Realizované projekty v našem městě

Autobusová zastávka Riegrova v Novém Jičíně

Autobusová zastávka na ul. Riegrova

V průběhu měsíce dubna by měla být zahájena výstavba nové autobusové zastávky včetně autobusového zálivu a zastávkového přístřešku na ulici Riegrova ve směru na ulici Hřbitovní. Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun bez DPH, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u […]

Oprava lávky Za Potokem v Loučce

Lávka Za Potokem v Loučce brzy dozná změn. Z důvodu dlouhodobě špatného technického stavu dojde k její úplné demolici. Starou lávku nahradí nová lávka včetně navazujících úseků komunikace pro pěší. Termín zahájení prací je stanoven na 15. dubna, nová lávka by pak měla být hotová v půlce srpna. Vysoutěžená cena lávky činí 1,6 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je […]

Parkoviště na ulici Dlouhá

V srpnu 2024 město plánuje zahájit stavbu parkoviště na ul. Dlouhá, které je dalším ze záměrů vycházejících z koncepce statické dopravy zpracované městem a firmou UDIMO spol. s.r.o. Stavbou vznikne 16 podélných parkovacích stání ve svahu na ulici Dlouhá u kruhového objezdu spojujícího ulice Palackého a B. Martinů. Stavba by měla trvat 3 měsíce od […]

Parkoviště Vančurova nad Obvodním oddělení Policie ČR

Parkoviště Vančurova

Parkoviště na ulici Vančurova (podélná stání)

Parkovací místa Vančurova

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu v Novém Jičíně

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu

V červnu 2024 město plánuje zahájit stavbu spojenou s úpravou křižovatky ulic Divadelní a Purkyňova. Dojde zde k výstavbě 20 kolmých parkovacích stání, vybudování chodníku a stezky pro chodce a cyklisty. Stavební práce provede firma SEMITA-DS s.r.o a budou trvat zhruba 5 měsíců. O případných odstávkách a omezeních budou občané průběžně informováni. Předpokládané náklady akce: […]

Dokončené projekty

Dokončené projekty v našem městě

Rychlé odkazy

Nenašli jste, co jste hledali?

Využijte rychlé odkazy pro snadnější orientaci.