Kontakt
28.11.2023

Přesně tři měsíce trvala realizace nového parkoviště na ulici Luční. Náklady na výstavbu parkoviště pro 9 vozidel dosáhly zhruba 1,5 milionů korun bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu města. Stavební práce zahrnovaly vybudování nového veřejného osvětlení, přeložky vodovodu a kabelu NN. Zhotovitelem stavby byla firma SEMITA-DS s.r.o.

Realizace: 2023

Náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH