Kontakt
3.4.2024

Říčku Jičínku v ulici Novosady přemostí nová lávka. Ta stávající z roku 1984, zejména její ocelová konstrukce, je v havarijním stavu. Z oslovených ateliérů si odborná komise vybrala studii ateliéru Blank architekti, s.r.o. Lávka bude nahrazena novostavbou lehké, jednoduché a bezúdržbové lávky o šířce průchodu 3 m. Spolu s novou lávkou bude řešena i křižovatka ulic Nábřežní a Novosady, odpadní nádoby v Nábřežní ulici, využití lávky pro chodce i cyklisty a její nasvětlení. Bylo vydáno stavební povolení pro demolici a následnou stavbu nové lávky a proběhne soutěž o veřejnou zakázku zhotovitele stavby.

V roce 2022 začala projektová příprava kompletní výměny lávky Novosady spojující ulice Novosady a Jugoslávská, která je již ve velmi špatném stavu. Po posouzení nosnosti lávky statikem, které proběhlo v témže roce, byla provedena částečná oprava lávky spočívající v zesílení upevnění zábradlí a lokálních opravách ocelových příčníků a ztužení. Na základě proběhlých oprav byla statikem odsouhlasena možnost prodlouženého užívání lávky do 22. května 2024. Mostní prohlídka byla v březnu aktualizována tak, aby lávka nemusela být do doby zahájení její kompletní rekonstrukce zcela uzavřena, avšak přístup na lávku je možný pouze v omezeném režimu.  Na lávku nesmí vstupovat více než 10 osob, nesmí se zde shlukovat a platí zde zákaz vjezdu cyklistů. Tato omezení jsou upravena dopravním značením a v brzké době i fyzickou zábranou tak, aby na lávku nevjížděli cyklisté na kolech. Předpokládaný termín zahájení prací rekonstrukce lávky je červen – červenec 2024, lávka by měla být dokončena na přelomu roku.

Děkujeme za respektování přijatých opatření.

Předpokládané náklady akce: 16 mil. Kč bez DPH

Realizace: 2024