Kontakt
30.11.2023

Záměr řešil nové skladovací objekty v areálu střediska veřejné zeleně na ulici Palackého pro parkování vozidel a skladování provozní techniky.

V rámci revitalizace střediska veřejné zeleně došlo k demolici původního plechových hal a k vybudování nových skladovacích objektů, které budou využívány pro parkování vozidel, uskladnění provozní techniky a provozního materiálu. Vznikly 3 nové haly, z toho 2 uzavřené a 1 otevřená. Byl vybudován nový vjezd s automatickou vjezdovou branou, proběhla výměna oplocení. Součástí projektu bylo svedení dešťových vod do nové betonové akumulační nádrže, přebytky dešťových vod jsou zaústěny do vodoteče. Nový systém zadržování dešťové vody ze střech provozních objektů v této akumulační nádrži o kapacitě 70 metrů krychlových pomůže uspokojit potřebu zálivkové vody potřebnou pro městskou zeleň.

Zhotovitelem byla stavební společnost NOSTA, s.r.o.

Realizace: 2023

Náklady akce: 20,4 mil. Kč bez DPH