Kontakt

Městský architekt se podílí na přípravách revitalizace Městské památkové rezervace. Město má v plánu revitalizovat území okolo Bašty městského opevnění a také území ulic Gen. Hlaďo a Tyršova. Oblastí zájmu městského architekta je i humanizace břehů řeky Jičínky, která je v současné době lidem málo přístupná. Městský architekt se podílel i na výběru vítězného návrhu Víceúčelové sportovní haly Jičínka, ke které bude od konce srpna do konce září 2023 i výstava v prostorách úřadu. Zapojuje se do jednání k připravovaným projektům města jako jsou: studie rekonstrukce kina, projekt nové tenisové haly, revitalizace dvorku radnice, revitalizace Smetanových sadů, nový areál pro ProSenior nebo úpravy sportovního areálu. Městský architekt se také podílel na přípravě Manuálu označování provozoven a reklamy.