Kontakt
14.11.2023

Město na podzim roku 2023 ukončilo revitalizaci zahrady u Mateřské školy na Komenského ulici. Došlo k úpravám v zeleni, osazení nových herních prvků, opraveny byly zpevněné plochy a vybudovány nové plochy pro míčové hry a stezky.

Realizace: 2023

Náklady:  4.373.000 Kč bez DPH