Kontakt
Dokončené projekty

Dokončené projekty

Oprava bytu Jungmannova 26/2

Oprava bytu Jungmannova 26/2

Město dokončilo opravu volného bytu č.1 v domě Jungmannova 26/2. Realizace: 2023

Parkoviště na Dlouhé

Město dokončilo parkoviště na Dlouhé, vzniklo 47 nových parkovacích míst

V lednu byla dokončena stavba nového parkoviště na sídlišti Dlouhá v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ulicí Budovatelů. Na novém parkovišti vzniklo 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání, z toho 2 místa jsou vyhrazena pro invalidy. Na parkovací plochu byla použita plastová zatravňovací dlažba. Součástí zakázky bylo i vybudování extenzivních štěrkových záhonů a […]

Investiční akce 2023

Město představilo největší investiční akce pro rok 2023

Novojičínská radnice připravila prezentaci největších investičních záměrů města pro letošní rok. Zastupitelé města se s nimi mohli seznámit na semináři, veřejnost si je může prohlédnout na webových stránkách města v sekci investiční akce, kde je prezentace ke stažení. V letošním roce činí celkový objem výdajů na investiční akce v rozpočtu města 239,6 milionů korun, z čehož představené investiční akce tvoří zhruba třetinu. […]

Komunikace mezi Kojetínem a Straníkem

Oprava místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa

Mezi Straníkem a Kojetínem, místními částmi Nového Jičína, probíhá od října 2022 oprava části komunikace. Stavba bude dokončena nejpozději do 12. 12. 2022. Předmětem stavby je sanace komunikace včetně položení nového asfaltobetonového koberce, odvodnění komunikace novými příkopy nebo žlaby a oprava propustku. Délka rekonstruovaného úseku činí cca 400 m, v některých místech dojde k rozšíření […]

Byty Ukrajina

Město opravilo byty v budově bývalého Horního nádraží z Programu Ukrajina

Byty Program Ukrajina

Ve Straníku byla dokončena rekonstrukce propustku na komunikaci vedoucí ke hřbitovu

Propustek Straník

Knihovna Nový Jičín

V knihovně v Novém Jičíně probíhají sanace a stavební úpravy

V knihovně probíhají v současné době doplňkové sanační opatření přízemní části hlavní budovy. Byla provedena izolace spodní stavby, injektáže a štukové sanační omítky, provádí se rekonstrukce vstupu pro imobilní občany včetně rekonstrukce splaškové kanalizace. Předpoklad dokončení prací je na podzim letošního roku. Náklady jsou odhadovány na zhruba 1,9 mil. Kč bez DPH.

Zástupný obrázek

Parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně

V zeleném pruhu podél komunikace na ul. Dlouhá, v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ul. Budovatelů, bude vybudováno 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání z plastové zatravňovací dlažby. Součástí zakázky bude posun stávajícího chodníkového tělesa u kolmých parkovacích míst, vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů. Staveniště bude předáno 22. 9. 2022, […]

Zástupný obrázek

Chodník a opěrná zeď na ul. Revoluční v Novém Jičíně

V nevyhovujícím stavu bylo zábradlí a opěrná zeď na ulici Revoluční podél silnice 1/57. Město letos na podzim dokončilo opravu, která spočívala v sanaci opěrné zdi, osazení nového zábradlí a vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby. Proběhla demontáž zábradlí a koruny opěrné zdi. Došlo k montáži výztuže a byla zhotovena nová koruna. Stavební práce stály […]

Zástupný obrázek

Ve Straníku byla zahájena rekonstrukce propustku na komunikaci vedoucí ke hřbitovu

Ve Straníku u Nového Jičína, u domu č. p. 86, byla zahájena rekonstrukce propustku na místní komunikaci vedoucí ke hřbitovu. Stávající propustek byl již v havarijním stavu. Stavbu komplikuje nutnost provedení několika přeložek: středotlakého plynovodu, vodovodu, kabelu Cetin a kabelu 4M Rožnov. Po dobu stavby je tato místní komunikace pro automobilovou dopravu uzavřena, pro pěší […]