Kontakt
Dokončené projekty

Dokončené projekty

Fotovoltaická elektrárna na budově Technických služeb města Nového Jičína

Fotovoltaická elektrárna v objektu Technických služeb Nového Jičína

V prosinci 2023 byla provedena instalace fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města Nového Jičína. Náklady akce: 1,2 mil. Kč bez DPH

Revitalizace střediska veřejné zeleně

Záměr řešil nové skladovací objekty v areálu střediska veřejné zeleně na ulici Palackého pro parkování vozidel a skladování provozní techniky. V rámci revitalizace střediska veřejné zeleně došlo k demolici původního plechových hal a k vybudování nových skladovacích objektů, které budou využívány pro parkování vozidel, uskladnění provozní techniky a provozního materiálu. Vznikly 3 nové haly, z toho […]

Parkoviště Smetanovy sady

Parkoviště ve Smetanových sadech

Parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně

V zeleném pruhu podél komunikace na ul. Dlouhá, v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ul. Budovatelů, bylo vybudováno 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání z plastové zatravňovací dlažby. Součástí zakázky byl posun stávajícího chodníkového tělesa u kolmých parkovacích míst, vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů. Zhotovitelem stavby byla společnost […]

Nové parkoviště na ulici Luční

Nově vznikající parkoviště na ulici Luční

Rekonstrukce na MŠ Komenského

Výměna elektroinstalace na MŠ Komenského

Modernizace plynové kotelny v budově radnice Masarykovo nám. 1/1

Modernizace plynové kotelny v budově radnice Masaryko nám. 1/1

Opravy místních komunikací v Novém Jičíně

Opravy místních komunikací v roce 2023

Nový Jičín v roce 2023 vyčlenil ze svého rozpočtu na opravy místních komunikací čtyři a půl milionů korun. Nejnákladnější byla celoplošná oprava ulice U Mlýna v Žilině, která byla delší dobu v havarijním stavu. Cyklisté určitě uvítali opravu komunikace u Vojenského opravárenského podniku v Bludovicích, která navazuje na cyklostezku. Dále byly opraveny komunikace na ulicích Tyršova a Trlicova […]

Revitalizace lokality Čerťák – 3. etapa

Nové herní prvky na Čerťáku

Výměna oken na ulici Úzká

Budova radnice z ulice Úzká