Kontakt

Město Nový Jičín se snaží o kvalitní a strategickou kultivaci veřejných prostranství. Téměř po roce od vydání Manuálu označnování provozoven a reklamy jsou ve městě již konkrétní změny ve veřejném prostoru.

Proměna veřejných prostor na Masarykově náměstí v Novém Jičíně a v jeho okolí: