Kontakt

Ing. arch. Martin Materna
architekt@novyjicin.cz

Konzultační hodiny každé pondělí od 13 do 17 h po předchozí domluvě, a to v budově radnice na Masarykově náměstí.

Nový Jičín má od roku 2021 svého městského architekta. Externí spolupracovník úřadu je nejenom poradcem, ale i odborným oponentem u významných projektů, jakými jsou například výstavba nových sportovišť nebo revitalizace sídlišť. Podílí se také na stanovení pravidel, jak nakládat s veřejným prostorem města, ulicemi, parky. Na základě smlouvy poskytuje městu, ale i veřejnosti, developerům, investorům a vlastníkům nemovitostí poradenství a konzultace v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování a památkové péče.