Kontakt
23.5.2024

V průběhu měsíce dubna by měla být zahájena výstavba nové autobusové zastávky včetně autobusového zálivu a zastávkového přístřešku na ulici Riegrova ve směru na ulici Hřbitovní. Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun bez DPH, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u samoobsluhy. Stavba by měla trvat 5 měsíců s předpokládaným termínem dokončení v září tohoto roku. Zhotovitelem bude firma Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o. Město podalo projektový záměr k hodnocení na MAS Lašsko. Po vydání kladného stanoviska bude podána žádost na Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027.

V souvislosti s výstavbou autobusové zastávky dojde k částečnému omezení provozu na silnici. Provoz bude řízen světlenými signály. Obousměrný provoz zůstane zachován. Podrobnější informace najdete v přiložené situaci.

Předpokládané náklady: 1,2 mil. Kč bez DPH