Kontakt
6.5.2024

Město plánuje novou tělocvičnu pro ZŠ Tyršova. Novojičínští architekti z firmy MOAD architekti s.r.o. zpracovali v roce 2024 pro město studii, jejímž cílem bylo navrhnout umístění nové tělocvičny na pozemky školy a napojit ji funkčně a hospodárně do stávajících provozů. Architekti se ve studii zaměřili na vytvoření bezpečného a komfortního prostoru pro děti v areálu školy, bezbariérové přístupy do všech podlaží v areálu školy a uplatnění současných trendů v architektuře jako prostředku vzdělávání dětí.

Předpokládané náklady:

nová tělocvična včetně zázemí a venkovních ploch, dle studie – 98,1 mil. Kč bez DPH