Kontakt
30.11.2023

V zeleném pruhu podél komunikace na ul. Dlouhá, v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ul. Budovatelů, bylo vybudováno 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání z plastové zatravňovací dlažby. Součástí zakázky byl posun stávajícího chodníkového tělesa u kolmých parkovacích míst, vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů.

Zhotovitelem stavby byla společnost KAMI PROFIT.

Realizace: 2022-2023

Náklady: 3,7 mil. Kč bez DPH

Parkování Dlouhá
Před realizací

Parkování Dlouhá