Kontakt
6.9.2022

V zeleném pruhu podél komunikace na ul. Dlouhá, v úseku mezi kruhovým objezdem u společnosti Monta a ul. Budovatelů, bude vybudováno 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání z plastové zatravňovací dlažby. Součástí zakázky bude posun stávajícího chodníkového tělesa u kolmých parkovacích míst, vybudování extenzivních štěrkových záhonů a výsadba 3 stromů.

Staveniště bude předáno 22. 9. 2022, stavba by měla být dokončena do 10 týdnů. Po dobu stavby musí místní občané počítat s dopravním omezením.

Zhotovitelem stavby je společnost KAMI PROFIT.  Celkové náklady na vybudování parkovacích stání dosáhnou cca 3,6 mil. Kč.

Parkování Dlouhá Parkování Dlouhá Parkování Dlouhá

Výstřižek Dlouha