Kontakt
22.2.2023

Na základě zpracované studie Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně město začíná s postupnou obnovou parku, která je plánována na několik let. Jako první v roce 2023 vznikne projektová dokumentace dětského areálu a začne se s kácením asi 40 stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Nové budou vysázeny už s ohledem na připravovanou koncepci parku. Celkové náklady na všechny etapy revitalizace jsou odhadnuty na 68,1 mil. Kč s DPH.

Situace - Smetanovy sady Smetanovy sady

Přílohy: