Kontakt
18.7.2023

Na základě zpracované studie Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně město začíná s postupnou obnovou parku, která je plánována na několik let. Celková revitalizace Smetanových sadů je podle zpracované studie rozdělena do 3 kompozičních etap. Jako první v roce 2023 vznikne projektová dokumentace dětského areálu a začne se s kácením asi 40 stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu. Nové budou vysázeny už s ohledem na připravovanou koncepci parku. 

Předpokládané náklady: 56,3 mil. Kč bez DPH

Situace - Smetanovy sady Smetanovy sady

Přílohy:


Smetanovy sady v Novém Jičíně