Kontakt
16.5.2024

V srpnu 2024 město plánuje zahájit stavbu parkoviště na ul. Dlouhá, které je dalším ze záměrů vycházejících z koncepce statické dopravy zpracované městem a firmou UDIMO spol. s.r.o. Stavbou vznikne 16 podélných parkovacích stání ve svahu na ulici Dlouhá u kruhového objezdu spojujícího ulice Palackého a B. Martinů. Stavba by měla trvat 3 měsíce od předání staveniště. Nyní se připravuje veřejná zakázka na zhotovitele stavby.

O případných omezeních a odstávkách budou občané průběžně informováni.

Realizace: srpen 2024

Předpokládané náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH

Koncepce statické dopravy města Nový Jičín, UDIMO spol. s.r.o., 2020