Kontakt
Připravované projekty

Připravované projekty

Příprava dalších parkovišť na území města

Město plánuje rozšiřovat a opravovat plochy pro parkování osobních aut.

Parkoviště na ulici Hřbitovní

Parkoviště na ulici Hřbitovní

Obsahem záměru je výstavba nového parkoviště včetně odvodnění a dopravně-technického řešení dané lokality umístěného na pozemku p. č. 277/65 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Realizace: 2025

Nová tělocvična pro ZŠ Tyršova

Město plánuje novou tělocvičnu pro ZŠ Tyršova. Novojičínští architekti z firmy MOAD architekti s.r.o. zpracovali v roce 2024 pro město studii, jejímž cílem bylo navrhnout umístění nové tělocvičny na pozemky školy a napojit ji funkčně a hospodárně do stávajících provozů. Architekti se ve studii zaměřili na vytvoření bezpečného a komfortního prostoru pro děti v areálu […]

Hřiště u ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně

Revitalizace školního hřiště – ZŠ Komenského 66

Předmětem záměru je revitalizace venkovního víceúčelového sportoviště, kde nově vznikne hřiště pro míčové hry, běžecký ovál se sektory, doskočiště a workoutové hřiště. V rámci obnovy sportovního areálu bude vybudováno oplocení, umělé osvětlení, dále bude dodán mobiliář a sportovní vybavení, rovněž budou provedeny drobné terénní úpravy a úpravy zpevněných přístupových ploch a osazeny zasakovací jímky pro […]

Rekonstrukce venkovního bazénu

Město plánuje rekonstrukci venkovního plaveckého bazénu včetně rekonstrukce tobogánu a dojezdové vany. Opraveny budou také 2 vířivky, dětské brouzdaliště, sprchy a oplachy nohou. Dojde k úpravě technologických částí bazénu a obnově mobiliáře a osvětlení. Předpokládané náklady: 49,5 mil. Kč bez DPH

Bytový dům Trlicova

Rekonstrukce bytových domů města

Revitalizace bytového domu Hřbitovní 1655/44, Nový Jičín Součástí revitalizace bytového domu bude celkové zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V nedávné době byla v objektu provedena výměna oken za nova plastová, tyto budou ponechána. Dle posouzení na místě stavby jsou nosné konstrukce v dobrém technickém stavu a nebude do nich nikterak zasahováno. Revitalizace bytového domu Trlicova 1587/59, […]

První strana prezentace investičních akcí

Město zveřejnilo největší investiční akce letošního roku

Novojičínská radnice připravila prezentaci největších investičních záměrů města pro letošní rok. Zastupitelé města se s nimi mohli seznámit na semináři, veřejnost si je může prohlédnout zde. O plánovaných investičních akcích si můžete přečíst také v tiskové zprávě Rozpočet města na rok 2024 nebo na podwebu „Atraktivní Nový Jičín„.

Podzemní kontejnery na odpad

Město plánuje postupné zavedení podzemních kontejnerů na odpad. Od zavedení podzemních a polopodzemních kontejnerů si město slibuje zlepšení estetického vzhledu, omezení zápachu, větší kapacitu nádob a jejich méně časté vyvážení. Výhodou je, že nádoby nelze převrhnout a obsah vysypat na veřejná prostranství. Při budování stanovišť bude využito již zpracovaných plánů na revitalizace veřejných prostranství ve […]

Kostelní věž v Novém Jičíně

Zpřístupnění kostelní věže pro obyvatele a návštěvníky města

Město ve spolupráci s farností Římskokatolické církve se snaží zpřístupnit veřejnosti věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vyhlídka z věže by se mohla stát novou atraktivitou. Aby na ni mohli lidé vyjít, je nutné provést stavebně bezpečností úpravy. Na provedení úprav a možnosti financování z dotací se nyní město připravuje.

Městská památková rezervace v Novém Jičíně

Revitalizace veřejného prostranství v Městské památkové rezervaci

Záměrem je prověřit a posoudit možnosti využití území veřejného prostranství v Městské památkové rezervaci v Novém Jičíně, na ul. G. Hlaďo, Tyršova, přilehlého parku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (dále MSK) a správě Muzea Novojičínsko a zelené plochy přiléhající k ulici Tyršova. Cílem je zvýšit kvalitu veřejného prostranství a městského parteru v návaznosti na centrum města.