Kontakt
Připravované projekty

Připravované projekty

Rekonstrukce smuteční síně

Důstojné rozloučení se svými blízkými je velmi důležité téma. Město se tímto tématem chce více zabývat a proto plánuje rekonstrukci prostor a zázemí smuteční síně na městském hřbitově. Zpracovaná studie počítá s rekonstrukcí velké i malé smuteční síně, zasklením předsálí, rekonstrukcí zázemí pro zaměstnance a s úpravou prostoru před hřbitovem i před smuteční síní. Na […]

Hřbitov v Novém Jičíně

Revitalizace městského hřbitova

Městský hřbitov v Novém Jičíně plní svou úlohu již řadu desetiletí, avšak jeho naplňující se kapacita, obměna hrobů, technický stav a měnící se společenské nároky na pohřbívání vyústily v nutnost zpracování koncepce. Na základě této koncepce bude docházet k postupné revitalizaci hřbitova.

Víceúčelová sportovní hala Jičínka

Město plánuje stavbu víceúčelové sportovní haly v areálu sportovního stadionu v Novém Jičíně. Hala bude umístěna částečně v místě současné tribuny a asfaltového hřiště. O tom, jak bude hala vypadat, rozhodla historicky první otevřená architektonická soutěž, pořádaná městem. Do soutěže se zapojilo 23 účastníků, kteří přinesli pestrou paletu řešení poměrně netradičního zadání – spojení velké sportovní haly […]

Odkanalizování Bludovic

Odkanalizování místní části Bludovic

Město Nový Jičín chce pomoci občanům místní části Bludovice s řešením problematiky bezpečné a ekologické likvidace splaškových odpadních vod. Jednou z možností jak tuto problematiku řešit je využití dotačních titulů vyhlášených Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod (dále též „DČOV“) pro všechny zájemce v Bludovicích. Občané Bludovic budou v […]

Podzemní kontejnery na odpad

Město plánuje postupné zavedení podzemních kontejnerů na odpad. Od zavedení podzemních a polopodzemních kontejnerů si město slibuje zlepšení estetického vzhledu, omezení zápachu, větší kapacitu nádob a jejich méně časté vyvážení. Výhodou je, že nádoby nelze převrhnout a obsah vysypat na veřejná prostranství. Při budování stanovišť bude využito již zpracovaných plánů na revitalizace veřejných prostranství ve […]

Příprava dalších parkovišť na území města

Město plánuje rozšiřovat a opravovat plochy pro parkování osobních aut.

Dopravní řešení v okolí ZŠ a MŠ Dlouhá

Město se zabývá řešením dopravní situace v okolí ZŠ a MŠ Dlouhá. Celý projekt je rozdělen do tří etap. Na své dubnové schůzi rozhodla rada města o prioritní realizaci dvou ze tří etap. Dne 26. června 2023 byl ukončen příjem žádostí v rámci veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace – etapy č. I a etapy […]

Cyklopruhy na ulici Bohuslava Martinů

Na ulici Bohuslava Martinů vzniknou nové cyklopruhy

Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží

Město plánuje revitalizaci prostoru Horního nádraží – plánuje zde vybudovat pumptrack.

Rekonstrukce foyer městského úřadu na ulici Divadelní

Budova úřadu na ulici Divadelní 1