Kontakt
16.2.2024

V termínu od 23. srpna 2023 do konce ledna 2024 probíhala Revitalizace Laudonova nádvoří jejímž cílem bylo zkvalitnění veřejného prostoru a zprůchodnění nádvoří. Nyní město čeká na zkolaudování stavby, které proběhne v nejbližších měsících. Čeká se také na vhodné klimatické podmínky pro dokončení výsadby zeleně.

Komplexně bylo revitalizováno veřejné prostranství v historickém centru města, v blízkosti Návštěvnického centra Nový Jičín a restaurace Laudon. V budoucnu se počítá s revitalizací restaurace Laudon, která je ve vlastnictví soukromé osoby.

Došlo k odstranění stávající rampy, asfaltových ploch, zdí a zídek. Bylo vybudováno nové schodiště do zadního vstupu Návštěvnického centra, vznikly nové zdi a zídky, byla repasována vstupní brána z Masarykova náměstí, instalovány 2 nové brány z ulice Žerotínova a došlo k přeskupení odpadového hnízda.

Realizace: 2023 – 2024

Náklady: 5 mil. Kč bez DPH