Kontakt
9.11.2023

Město plánuje stavbu víceúčelové sportovní haly v areálu sportovního stadionu v Novém Jičíně. Hala bude umístěna částečně v místě současné tribuny a asfaltového hřiště. O tom, jak bude hala vypadat, rozhodla historicky první otevřená architektonická soutěž, pořádaná městem. Do soutěže se zapojilo 23 účastníků, kteří přinesli pestrou paletu řešení poměrně netradičního zadání – spojení velké sportovní haly s venkovní tribunou pro fotbalový a atletický stadion. O vítězi soutěže rozhodla odborná porota složená ze zástupců zadavatele (tedy města Nový Jičín) a z autorizovaných architektů.

Soutěž probíhala ve dvou fázích, kdy do II. fáze postoupilo šest projektů, z nichž porota vybrala vítěze. Vítězným projektem se stal návrh haly od pražské společnosti monom works s.r.o., druhé místo získal návrh taktéž pražské společnosti PROGES ARCHITEKTI s.r.o. a třetí místo obsadil návrh brněnských společností AOSI s.r.o. a The Büro.

Hodnotícími kritérii byly mimo architektonické a urbanistické podmínky, také energetické řešení stavby, environmentální oblast, krajinářské řešení okolí, provoz haly, statické řešení a investiční a provozní náklady.

Architektonická soutěž byla podpořena z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+. Dotační podpora činí 400.000 Kč.

Předpokládané náklady na výstavbu haly jsou 240 mil. Kč bez DPH.

Navržený obestavěný prostor činí 35312 m3.

Na jednotlivé návrhy, jejich hodnocení porotou a také další informace k soutěži se můžete podívat v galerii níže.

Vítězný návrh společnosti monom works s.r.o.

2. cena návrh společnosti PROGRES ARCHITEKTI s.r.o.

3. cena návrh spolupracujících společností AOSI s.r.o. a The Büro, s.r.o.

Návrhy postupující do II. fáze soutěže – „finalisté“

Ostatní návrhy obdržené v rámci architektonické soutěže