Kontakt
Aktuální projekty

Aktuální projekty

Autobusová zastávka Riegrova v Novém Jičíně

Autobusová zastávka na ul. Riegrova

V průběhu měsíce dubna by měla být zahájena výstavba nové autobusové zastávky včetně autobusového zálivu a zastávkového přístřešku na ulici Riegrova ve směru na ulici Hřbitovní. Stavba, jejíž předpokládané náklady jsou ve výši 1,2 milionu korun bez DPH, je koordinována se stavbou přilehlé prodejny zahradní techniky. Chodník bude protažen až ke stávajícímu přechodu pro chodce u […]

Oprava lávky Za Potokem v Loučce

Lávka Za Potokem v Loučce brzy dozná změn. Z důvodu dlouhodobě špatného technického stavu dojde k její úplné demolici. Starou lávku nahradí nová lávka včetně navazujících úseků komunikace pro pěší. Termín zahájení prací je stanoven na 15. dubna, nová lávka by pak měla být hotová v půlce srpna. Vysoutěžená cena lávky činí 1,6 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je […]

Parkoviště na ulici Dlouhá

V srpnu 2024 město plánuje zahájit stavbu parkoviště na ul. Dlouhá, které je dalším ze záměrů vycházejících z koncepce statické dopravy zpracované městem a firmou UDIMO spol. s.r.o. Stavbou vznikne 16 podélných parkovacích stání ve svahu na ulici Dlouhá u kruhového objezdu spojujícího ulice Palackého a B. Martinů. Stavba by měla trvat 3 měsíce od […]

Parkoviště Vančurova nad Obvodním oddělení Policie ČR

Parkoviště Vančurova

Parkoviště na ulici Vančurova (podélná stání)

Parkovací místa Vančurova

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu v Novém Jičíně

Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu

V červnu 2024 město plánuje zahájit stavbu spojenou s úpravou křižovatky ulic Divadelní a Purkyňova. Dojde zde k výstavbě 20 kolmých parkovacích stání, vybudování chodníku a stezky pro chodce a cyklisty. Stavební práce provede firma SEMITA-DS s.r.o a budou trvat zhruba 5 měsíců. O případných odstávkách a omezeních budou občané průběžně informováni. Předpokládané náklady akce: […]

Revitalizace zahrady MŠ Jiráskova

Revitalizace zahrady u Mateřské školy Jiráskova.

Rekonstrukce teplovodu na ulici Nerudova

Plánovaná rekonstrukce teplovodu na ulici Nerudova v délce 187 m začne 20.5.2024 a bude trvat zhruba 3 měsíce. Modernizací rozvodů tepla dojde ke snížení výdajů na opravy netěsností, které se promítají v ceně tepla a ke zvýšení spolehlivosti. Zhotovitelem stavby je firma UCHYTIL s.r.o. Brno. O případných odstávkách a omezeních budou občané průběžně informováni. Předpokládané […]

Lávka Novosady

Nová lávka přes Jičínku

Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně – II. etapa

Čestné hroby v Novém Jičíně