Kontakt
25.6.2024

Dojde k rozšíření parkovacích ploch vybudováním dvou parkovacích kapes ze zatravňovací dlažby vyplněné štěrkodrtí. Živičné plochy budou předlážděny a nahrazeny částečně propustným dlážděným povrchem.. Bude vybudováno dětského hřiště s propustným povrchem ze štěrku a nově předlážděn chodník. Tyto povrchy zpevněných ploch budou umožňovat zasakování dešťových vod do podkladních vrstev a přispějí k rozvoji a zlepšení ekosystémových služeb ve městě.

Předpokládané náklady: 7,1 mil. Kč bez DPH

Realizace: 2025