Kontakt
30.11.2023

Necelé tři měsíce trvala výstavba nového parkoviště se 17 kolmými parkovacími místy na ulici Smetanovy sady, které mohou občané využívat od 15. září 2023. Náklady ve výši 1,7 milionů korun bez DPH byly hrazeny z rozpočtu města. Součástí stavby bylo vybudování nového veřejného osvětlení a nová přípojka do jednotné kanalizace, do které budou svedeny srážkové vody. Na výstavbu parkoviště byla použita vsakovací zámková dlažba. Zhotovitelem stavby byla firma SEMITA-DS s.r.o.

Realizace: 2023

Náklady: 1,7 mil. Kč bez DPH