Kontakt
23.5.2024

Lávka Za Potokem v Loučce brzy dozná změn. Z důvodu dlouhodobě špatného technického stavu dojde k její úplné demolici. Starou lávku nahradí nová lávka včetně navazujících úseků komunikace pro pěší. Termín zahájení prací je stanoven na 15. dubna, nová lávka by pak měla být hotová v půlce srpna. Vysoutěžená cena lávky činí 1,6 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je firma Stavby, opravy a údržba silnic s.r.o., Velké Albrechtice.

Během stavebních prací dojde k úplné uzavírce místní komunikace Za Potokem 90. Objízdná trasa není stanovena. Pěší přístup do budovy pošty bude zachován.

Místo uzavírky naleznete v příloze.