Kontakt
3.4.2024

V této etapě budou revitalizovány hroby malíře Hugo Baara, který je kulturní památkou; dvojhrob, který se vyznačuje mimořádným výtvarně-řemeslným zpracováním osobností Rainera Hosche a Ferdinanda Döppera, náhrobek radního, farmaceuta a člena mnoha novojičínských spolků Karla Stiborskyho, jehož autorem je výtvarník Leopold Hohl, náhrobek velkoobchodníka, soudce a císařského rady Carla Marcuse; a rodinná hrobka podnikatele, obchodníka a spolumajitele textilní firmy Maxe Preisenhammera.

Projekt má také za cíl posílení vědomí o významných osobnostech města Nový Jičín, kteří se zasloužili o rozvoj města a okolí, ale i o celkový rozvoj oblasti své působnosti, kterými bylo výtvarné umění, průmyslová výroba, věda, kulturní, sociální oblast, spolková činnost a všeobecný rozvoj města a regionu. Tyto osobnosti si bezpochyby zaslouží důstojné místo svého posledního odpočinku. Restaurování tzv. čestných hrobů pomůže k zachování společného česko-německého historického dědictví. Nedílnou součástí a hlavním prvkem propojení projektu s veřejností je publicita s projektem spojená.

Realizace: 2024, v současné době probíhají stavební práce

Předpokládané náklady: 900.000 Kč bez DPH

Projekt byl podpořen příspěvkem z Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního spolku částkou 250.000 Kč