Kontakt
14.5.2024

Předmětem realizace stavebních prací je výstavba podélných parkovacích stání pro 6 vozidel, dále dojde k úpravě vodorovného dopravního značení na stávajícím kolmém parkovišti a k vybudování nového chodníku podél podélných stání. Rovněž budou provedeny sadové úpravy v okolí parkovací plochy.

Předpoklad zahájení stavebních prací: červenec 2024, doba trvání do 3 měsíců od předání staveniště.

O případných odstávkách a omezeních budou občané průběžně informováni.

Práce provede firma Cobbler s.r.o.

Předpokládané náklady: 1,2 mil bez DPH