Kontakt
3.1.2024

Záměrem je prověřit a posoudit možnosti využití území veřejného prostranství v Městské památkové rezervaci v Novém Jičíně, na ul. G. Hlaďo, Tyršova, přilehlého parku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (dále MSK) a správě Muzea Novojičínsko a zelené plochy přiléhající k ulici Tyršova. Cílem je zvýšit kvalitu veřejného prostranství a městského parteru v návaznosti na centrum města.