Kontakt
3.1.2024

V současné době probíhá příprava realizace výměny dalších 519 ks zastaralých svítidel, výměny sloupů a rozvaděčů v letech 2023-2024 v rámci výzvy Národního plánu obnovy. Max. možná výše dotace v závislosti na výši způsobilých výdajů je 5.514.060 Kč.     

Veřejné osvětlení města představuje cca 3.200 světelných míst a město Nový Jičín započalo s přípravou energeticky úsporných opatření již v roce 2017, kdy byla zahájena projektová příprava pro zapojení do  programu EFEKT, určenému na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti spotřeby energie, zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti.

V rámci programu EFEKT byly realizovány projekty ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v letech 2018, 2019 a 2021-2022 a získána dotace celkem 6.000.000 Kč. Došlo k výměně 1283 ks starších svítidel za LED svítidla s regulovatelným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový management, k doplnění 30 ks nových svítidel, k výměně sloupů a k rekonstrukci rozvaděčů. Realizací těchto opatření došlo k průměrnému snížení spotřeby elektrické energie v dotčených částech veřejného osvětlení o 57,6 %.

Město Nový Jičín tak v souladu se strategickým plánem rozvoje města
pokračuje ve snižování energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města a tím snižování nákladů na provoz těchto objektů a zároveň zvyšování kvality životního prostředí, což dokládá i vyjádření technického konzultanta energeticky úsporných opatření ministerstva průmyslu a obchodu, že město Nový Jičín v porovnání s ostatními městy podobné velikosti v ČR je v oblasti energeticky úsporných opatření veřejného osvětlení významně vepředu.