Kontakt
7.2.2024

Město plánuje postupné zavedení podzemních kontejnerů na odpad. Od zavedení podzemních a polopodzemních kontejnerů si město slibuje zlepšení estetického vzhledu, omezení zápachu, větší kapacitu nádob a jejich méně časté vyvážení. Výhodou je, že nádoby nelze převrhnout a obsah vysypat na veřejná prostranství.

Při budování stanovišť bude využito již zpracovaných plánů na revitalizace veřejných prostranství ve městě. Po provedení projektové přípravy a nákupu příslušné svozové techniky je počítáno s realizací prvních stanovišť.

Realizace: 2025+

Předpokládané náklady I. etapy (4 sběrná místa): 2,7 mil. Kč bez DPH

V I. etapě budou realizovány tyto místa: