Kontakt
3.1.2024

Realizací projektu dojde ke snížení energetické spotřeby v gastro provozech dvou pracovišť Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3. , a to pracoviště Jubilejní 3 a Dlouhá 56. Úspora energie bude dosažena komplexní výměnou současných technologií v kuchyních za nové, které přinesou úspornější chod provozu kuchyní. Snížení spotřeby energií bude mít pozitivní dopad na životní prostředí.

Úspory bude dosaženo jak nižším příkonem nově instalovaných technologií, časovou úsporou v době vaření a souvisejících procesů a v neposlední řadě větší efektivitou vaření, kdy technologie nejedou stále na maximální výkon, který je však automaticky upravován a dosahuje se tak významné úspory provozní energie.

V rámci projektu proběhne obnova gastro technologií, výměna stávajícího zářivkového a žárovkového osvětlení za LED a instalace vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla v prostorách kuchyní. V průběhu a po realizaci projektu budou objekty využívány k dosavadním činnostem.

Předpokládané náklady: 17,3 mil. Kč bez DPH (pracoviště Jubilejní 3) ; 25,6 mil. Kč bez DPH (pracoviště Dlouhá 56)