Kontakt
30.11.2023

Důstojné rozloučení se svými blízkými je velmi důležité téma. Město se tímto tématem chce více zabývat a proto plánuje rekonstrukci prostor a zázemí smuteční síně na městském hřbitově. Zpracovaná studie počítá s rekonstrukcí velké i malé smuteční síně, zasklením předsálí, rekonstrukcí zázemí pro zaměstnance a s úpravou prostoru před hřbitovem i před smuteční síní. Na základě této studie se v současné době pracuje na projektové dokumentaci.