Kontakt
20.11.2023

Dle zpracované studie pokračuje město s 3. etapou revitalizace lokality Čerťák. Z této etapy už byly realizovány projekty jako např. oplocení vsakovacího jezírka, stojan pro kola nebo plocha pro kontejnery. Dětské hřiště u bufetu na Čerťáku bylo v listopadu 2023 zpřístupněno veřejnosti. Hřiště se skládá z houpačky, terénní skluzavky, balančních špalků a pískoviště. Pro mládež a dospělé je určena fitness sestava. Hřiště je doplněno plochou s ohništěm a posezením. Poblíž pískoviště, na rohu bufetu, bude na jaře 2024 doplněn piknikový stůl s lavičkami.

Jak bylo již dříve informováno, část travnatých ploch je řešena jako štěrkový trávník, který má zaručit, aby v případě vlhčího počasí nebyl povrch blátivý.

Teplé podzimní počasí mělo vliv na pozdější výsadbu stromů. Byla zde vysazena vrba, ořešák, skupiny lísek a vícekmen muchovníku (amelanchier). Kolem muchovníku byla zřízena ochranná oplocenka, která bude ponechána po dobu 3 – 5 let, v závislosti na ujmutí dřeviny.

Návrh zeleně vycházel z místních podmínek, keřů a stromů, které se vyskytují v okolí. Výsadby kolem dětského hřiště jsou navrženy tak, aby nebránily pohledu od ohniště a od nově navrženého stolu s lavičkami u nároží bufetu. Dominantou dětského hřiště bude již dříve vysazený dub letní. Kolem hřiště jsou nově navrženy lísky obecné, které mohou zároveň sloužit pro hru dětí. Žádoucí stín časem poskytne ořešák a vrba.

V současné době probíhá rozšíření terasy u kiosku.

V budoucnu by v rámci dokončení 3. etapy revitalizace Čerťáku mělo dojít ještě k vybudování beachvolejbalového hřiště, malého travnatého hřiště (např. na badminton), posedových a opěrných betonových zídek a zpevněné mlatové cesty podél hřišť. Pláž bude doplněna  vstupem pro otužilce, dojde k úpravě povrchu pláže podél vody a doplnění mobiliáře (lavičky, lehátka) a zeleně.

Realizace: 2023-2025

Předpokládané náklady: hrubý odhad ceny celé 3. etapy je 7,2 mil. bez DPH