Kontakt
20.11.2023

Nový Jičín v roce 2023 vyčlenil ze svého rozpočtu na opravy místních komunikací čtyři a půl milionů korun. Nejnákladnější byla celoplošná oprava ulice U Mlýna v Žilině, která byla delší dobu v havarijním stavu. Cyklisté určitě uvítali opravu komunikace u Vojenského opravárenského podniku v Bludovicích, která navazuje na cyklostezku.

Dále byly opraveny komunikace na ulicích Tyršova a Trlicova (odbočka ke garážím), opraven průchod mezi bytovými domy na ulici K. Čapka, plocha před Střední školou technickou a zemědělskou v Žilině a dokončuje se oprava části komunikace na ulici Luční, spolu s opravou parkoviště v této lokalitě.

Realizace: 2023

Náklady: 3,7 mil. Kč bez DPH