Kontakt
18.7.2023

Město plánuje v několika etapách revitalizaci panelového sídliště Nerudova. Každoročně plánuje město realizovat a projektovat jednu etapu spočívající v revitalizaci veřejného prostranství. Regenerace se zaměří hlavně na obnovu zeleně, opravu a budování komunikací, vytvoření nových parkovacích stání, dětských hřišť, veřejného osvětlení a mobiliáře. Předmětem plánované revitalizace není regenerace jednotlivých bytových domů.

Předpokládané náklady: Hrubý odhad nákladů pro všechny etapy je 41,5 mil. Kč bez DPH