Kontakt
3.4.2024

Předmětem záměru je revitalizace venkovního víceúčelového sportoviště, kde nově vznikne hřiště pro míčové hry, běžecký ovál se sektory, doskočiště a workoutové hřiště. V rámci obnovy sportovního areálu bude vybudováno oplocení, umělé osvětlení, dále bude dodán mobiliář a sportovní vybavení, rovněž budou provedeny drobné terénní úpravy a úpravy zpevněných přístupových ploch a osazeny zasakovací jímky pro zachytávání povrchových vod.

Předpokládané náklady: 25 mil. bez DPH