Kontakt
19.7.2023

Město rekonstruuje budovy úřadu, tak aby jejich prostory byly modernější, přívětivější k občanům i k zaměstnancům. Další plánovanou rekonstrukcí je revitalizace vstupu do budovy úřadu na ulici Divadelní. V budově sídlí např. bytový odbor, odbor sociálních věcí, odbor správních agend nebo odbor dopravy. Studie se zabývá rekonstrukcí vstupu do budovy úřadu z ulice Divadelní, v plánu je i rekonstrukce prostoru recepce a zázemí úřadu jako je např. multifunkční místnost. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

Předpokládané náklady: 6,1 mil. Kč bez DPH