Kontakt
8.11.2023

Město Nový Jičín chce pomoci občanům místní části Bludovice s řešením problematiky bezpečné a ekologické likvidace splaškových odpadních vod. Jednou z možností jak tuto problematiku řešit je využití dotačních titulů vyhlášených Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod (dále též „DČOV“) pro všechny zájemce v Bludovicích. Občané Bludovic budou v závěru roku 2023 dotazování, zda se k soustavě domovních čistíren odpadních vod budou chtít připojit. Pro záměr je možné využít dotace pouze pokud bude dostatečný počet zájemců o připojení.

Plánovaná realizace: 2025 +