Kontakt
19.7.2023

Nová infrastruktura pro cyklisty vznikne na ulici Bohuslava Martinů. Dojde tak k napojení na stávající cyklopruhy na ulici Palackého. Cyklopruhy budou vybudovány po celé délce ulice B. Martinů a jsou plánovány po obou stranách stávající komunikace. Původním záměrem města bylo vytvořit v tomto místě společnou stezku pro pěší a cyklisty, ale z důvodu zamítavého stanoviska majitele vysokotlakého plynovodu, společnosti GasNet s.r.o., z tohoto záměru sešlo. V současné době se zpracovává projektová dokumentace, na jejíž pořízení získalo město dotaci z Moravskoslezského kraje.

Předpokládané náklady: 300 tis. bez DPH