Kontakt
20.11.2023

Na budově radnice na ulici Úzká proběhla výměna stávajících starých oken za nová. Došlo tak k modernizaci prostor úřadu, který sídlí ve staré budově. Výměna oken by měla zamezit únikům tepla a přispět k lepšímu nakládání s energiemi, což povede k úsporám v rozpočtu města.

Realizace: 2023

Náklady: 1,9 mil. Kč bez DPH, dotace z Ministerstva kultury byla ve výši 775.000 Kč.