Kontakt
20.11.2023

V polovině července došlo k předání staveniště a začnou přípravné pBěhem července až do listopadu 2023 probíhala rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Štefánikova u budovy České spořitelny v Novém Jičíně. Stavba spočívala ve výměně stožárů a osazení LED svítidel. Vedení zůstalo stávající, pouze mezi stožáry č.15, 14, 13 a RVO došlo k výměně kabelového vedení za nové. Předmětem stavby nebylo umístění žádných nových stožárů, vedení a zařízení, vše je na stávajících místech. Celkem bylo instalováno 5 parkových stožárů a 10 uličních stožárů. Všechny osvětlovací body byly osazeny novými svítidly LED.

Realizace: 2023

Náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH