Kontakt
27.10.2023

Došlo k rekonstrukci střešního světlíku nad kuchyní, opravě střešní krytiny nad přístavbou (kuchyně + sklad). Byla provedena dodávka a montáž vzduchotechniky v kuchyni a výměna osvětlovacích těles v kuchyni hotelu Praha.

Realizace: 2023

Náklady: 4.024.160,48 kč bez DPH