Kontakt
15.11.2023

Od června do listopadu 2023 probíhala I. etapa regenerace sídliště na ulici Nerudova. Jednalo se o první z šesti plánovaných etap. Během této etapy došlo k výstavbě nových parkovacích míst vedle Zahradního centra Husqvarna a ke zklidnění dopravy pomocí příčného prahu v celé ploše zatáčky, což povede k větší bezpečnosti pěších a cyklistů v místě křížení ulic Nerudova a Revoluční. Součástí projektu byla i přeložka vodovodu, rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení, osazení mobiliářem a vytvoření kontejnerového stání s optickou clonou. V území se řešily také nové sadové úpravy.

Realizace: 2023

Náklady: 3,8 mil. Kč bez DPH