Kontakt
1.6.2023

Město Nový Jičín se úspěšně zapojilo do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

V rámci projektu byl pořízen nový osobní automobil s hybridním pohonem, který bude sloužit k poskytování pečovatelské služby občanům města, kterou zajišťuje ProSenior Nový Jičín a nahradí stávající 13 let starý automobil.

Dotace na pořízení vozidla bude činit 90 procent celkových způsobilých výdajů.  Realizaci projektu zajišťuje odbor rozvoje a investic a ProSenior Nový Jičín.   

Náklady projektu: 530.000 Kč s DPH

Realizace: 2023