Kontakt
11.9.2023

Předmětem akce byly stavení práce na celkové opravě volného bytu č. 2 o velikosti 3+1 a výměře

108,42 m2.

Celkové náklady: cca 924. tis. Kč bez DPH