Kontakt
20.11.2023

Město Nový Jičín se úspěšně zapojilo do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností.

V rámci projektu byl pořízen nový elektromobil, který bude sloužit k poskytování pečovatelské služby občanům města, kterou zajišťuje ProSenior Nový Jičín a nahradí stávající 9 let starý automobil.

Celkové způsobilé výdaje činily 1 329 790 korun, dotace byla 90 procent celkových způsobilých výdajů.      

Realizaci projektu zajišťoval odbor rozvoje a investic a ProSenior Nový Jičín.