Kontakt
26.10.2023

Modernizace stávající kotelny Revoluční 1525/6 pro vytápění bytového domu města Nový Jičín. Nově byly osazeny 3 závěsné plynové kondenzační kotle.

Realizace: 2023

Náklady: 2,4 mil. Kč bez DPH