Kontakt
20.11.2023

Od září do listopadu 2023 probíhala oprava cca 500 m dlouhého chodníkového tělesa na ul. Hřbitovní, v úseku podél hřbitovní zdi. Stávající povrch z litého asfaltu byl nahrazen povrchem ze zámkové dlažby v kombinaci s žulovou kostkou. Od poloviny listopadu 2023 již občané mohou chodník využívat.

Realizace: 2023

Náklady: 2,4 mil. Kč bez DPH