Kontakt
18.5.2023

Záměrem je rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Štefánikova u budovy České spořitelny v Novém Jičíně. Stavba bude spočívat ve výměně stožárů a osazení LED svítidel. Vedení zůstane stávající, pouze mezi stožáry č.15, 14, 13 a RVO bude provedena výměna kabelového vedení za nové. Předmětem stavby není umístění žádných nových stožárů, vedení a zařízení, vše je na stávajících místech. Celkem bude instalováno 5 parkových stožárů a 10 uličních stožárů. Všechny osvětlovací body budou osazeny novými svítidly LED.

Realizace: 2023

Předpokládané náklady: 1,9 mil. Kč s DPH