Kontakt
19.7.2023

V minulém roce realizovalo město prodloužení cyklostezky Koleje z ulice Žilinská k Hornímu nádraží. Město má teď v plánu využít ale i prostor okolo bývalého nádraží, který v současnosti chátrá a na své nové využití teprve čeká. V blízkosti budovy vznikne nový pumptrack, který rozšíří nabídku sportovního vyžití pro širokou veřejnost. V několika etapách by mělo dojít k vybudování pumptracku, výstavbě zázemí pro uživatele (např. parkoviště, komunikace nebo tzv. centrálního veřejného prostoru s pobytovou základnou, která zahrnuje zastřešení, rampu nebo rail) a k výsadbě nové vegetace.

Předpokládané náklady: hrubý odhad nákladů všech etap je 28 mil. Kč bez DPH