Kontakt
30.11.2023

Městský hřbitov v Novém Jičíně plní svou úlohu již řadu desetiletí, avšak jeho naplňující se kapacita, obměna hrobů, technický stav a měnící se společenské nároky na pohřbívání vyústily v nutnost zpracování koncepce. Na základě této koncepce bude docházet k postupné revitalizaci hřbitova.