Kontakt
26.10.2023

Záměrem byla rekonstrukce a rozšíření rozvodů veřejného osvětlení na ul. Smetanovy sady a ul. Skalky zemním kabelovým vedením s napojením ze stávajícího rozvaděče RVO na ul. Smetanovy sady. Současně byla do společného výkopu uložena chránička HDPE 40 v délce 361 m pro vedení sítě elektronických komunikací – optického kabelu spol. NJNet (nově Nej.cz s.r.o.). Na ul. Smetanovy sady bylo položeno 130 m vedení v trubce PE a osazeny 4 ks nové stožáry. Na ul. Skalky bylo položeno 260 m vedení a osazeno 6 ks nových osvětlovacích stožárů. Všechny osvětlovací body byly osazeny stávajícími svítidly LED.

Realizace: 2023

Náklady: 966. tis. Kč bez DPH