Kontakt
20.11.2023

Stávající dva plynové kotle byly nahrazeny novými kondenzačními kotli s nižším výkonem, dle stávajících potřeb tepla. Současně s výměnou kotlů byla řešena částečná rekonstrukce potrubních rozvodů, úprava na rozvodu zemního plynu v místnosti kotelny, úpravy na kouřovodech včetně vyvložkování komínů a nutné stavební úpravy.

Realizace: 2023

Náklady: 1,5 mil. Kč bez DPH