Kontakt
11.9.2023

30. 6. 2023 byla zahájena 1. etapa modernizace teplovodu v Loučce, která je již nezbytná z hlediska zvýšení spolehlivosti dodávek tepla a teplé vody z kotelny Loučka. Investice bude mít díky téměř úplnému snížení tepelných ztrát a odstranění netěsností příznivý dopad na výslednou cenu tepelných energií pro všechny odběratele tepla městského tepelného hospodářství.

Práce budou dokončeny zhruba do konce září a v režimu, aby v době realizace co nejméně omezily dodávku teplé vody a užívání veřejných komunikací. Bližší informace budou průběžně zveřejňovány rozhlasem a na webu města.

Výměna podzemního teplovodu Loučka – I. etapa

Předpokládané náklady: 14,5 mil. Kč s DPH